Der indsamles hvert år omkring tre millioner ton udtjente dæk på tværs af EU-landene, men måden hvorpå de behandles, er langt fra optimal. For selvom størstedelen bliver genanvendt, bliver en tredjedel stadig brændt blot for at skabe energi. De udtjente dæk bliver behandlet som affald i stedet for den værdifulde ressource, de egentlig er.

Konsekvensen ved ikke at genanvende og blot afbrænde de udtjente dæk er, fortsat afhængighed af fossile brændstoffer som olie til fremstillingen af nye produkter, herunder nye dæk. Det skaber ikke bare klima- og miljøudfordringer, men er også en dårlig økonomisk model, da man ikke udnytter de værdifulde råmaterialer, som dækkene indeholder.

Årsagen til det store ressourcespild er, at det indtil nu ikke har været muligt at finde økonomisk rentable alternativer til at brænde dækkene af. Den situation vil Elysium Nordic dog ændre ved idriftsættelse af det nye pyrolyseanlæg i 2021 og genvinde gas, stål, olie og især carbon black fra udtjente dæk. Et materiale, som er uerstatteligt i produktionen af blandt andet dæk og andre gummibaserede materialer.

Elysium Nordics første pyrolyseanlæg bliver opført på Nyborg Havn. Når det står færdigt, vil det hvert år kunne genvinde 9.000 ton carbon black fra 30.000 ton udtjente dæk. Anlægget vil i sig selv, langt fra være nok til at forhindre, at udtjente dæk fremadrettet afbrændes, men anlægget er et vigtigt skridt mod en langt mere bæredygtig og økonomisk fornuftig tilgang til håndteringen af udtjente dæk. Dermed understøttes den cirkulære økonomi.

News about Elysium Nordic

Latest news, press releases and media coverage
Carousel controls