Carbon black

Carbon black (også kaldet kønrøg) er et fint, sort pulver af kulstof. Det bruges hovedsageligt som et bindemiddel/forstærkende materiale i gummi – specielt i dæk – men indgår også i printerblæk, forskellige typer plastik, maling og belægninger.

Materialet produceres af fossile brændsler – overvejende olie – ved en ufuldstændig forbrænding af disse under kontrollerede forhold. Her gennemgår de forskellige processer, alt efter anvendelse og slutprodukt.

Carbon black findes derfor i mange forskellige kvaliteter, der beskriver, hvilke egenskaber materialet har. Afhængigt af kvalitet kræver processen mellem 1,5 og 2 liter olie for hver kilo produceret carbon black.

Vores tilgang til genvinding

I stedet for produktion af carbon black fra olie, kan carbon black også genvindes fra udtjente bildæk. Carbon Black udgør op til 30% af sammensætningen i et dæk, som kan genvindes gennem en såkaldt pyrolyseproces, hvor dækkene opvarmes i et iltfrit miljø og nedbrydes til olie, gas, stål og carbon black, inden de nye materialer til sidst separeres.

Med vores teknologi kan gassen og en del af olien bruges til at drive anlægget, så det vil være selvforsynende med termisk energi, ligesom overskudsvarmen kan anvendes og distribueres fjernvarmenettet. Den resterende olie, som indeholder naturgummi, vil blive solgt som bio-brændstof, mens stål og carbon black vil blive solgt til genanvendelse i nye produkter.

Den carbon black som genvindes (rCB) har samme egenskaber, som den carbon black, som i dag anvendes i produktionen af nye dæk. Processen ændrer ikke ved kvaliteten eller egenskaberne i den genvundne carbon black i forhold til ny produceret carbon black og vil derfor kunne bruges som en fuldgyldig erstatning i fremstillingen af nye produkter.