Lavere CO2-udledning

Carbon black produceres hovedsageligt ved en ufuldstændig forbrænding af olie, og er derfor som udgangspunkt hverken et særligt miljø- eller klimavenligt materiale. Specielt ikke hvis det bliver produceret uden de store krav eller overholdelse af eksempelvis partikelfiltre og udslip i naturen.

Brugen af carbon black kan dog blive langt mere bæredygtig, hvis den genvindes fra de produkter, hvor den er indgået. Ved genvinding reduceres behovet for ny produktion.

Genvunde carbon black har en CO2-aftryk som er 80% lavere end den af virgin carbon black. De 9.000 ton carbon black, som vil genvindes hos Elysium Nordic når anlægget står færdigt i 2021, vil alene spare atmosfæren for omkring 18.000 ton CO2 årligt og vil spare omkring 65.000 tønder olie om året.

Et skridt mod den cirkulær økonomi

Der er en målsætning fra EU og FN at omstille fra den nuværende lineære værdikæde til en mere cirkulær økonomi. Det betyder, at man ønsker en økonomi, hvor bl.a. afbrænding og deponering erstattes af genbrug og genanvendelse således, at de materialer, man genvinder, ikke ender som affald, men i stedet anvendes igen og igen.

Elysium Nordic kan ikke leve op til idealet om 100% cirkulær økonomi, hvor alle genvundne materialer genanvendes i nye produkter. Til gengæld vil der ikke være noget spildprodukt fra selskabets anlæg, da:

  • den gas og en del af den olie, der genvindes, vil blive brugt til at drive anlægget,
  • overskudsvarmen vil blive distribueret ud i fjernvarmenettet
  • den resterende olie, som indeholde naturgummi, vil blive solgt som bio-brændstof,
  • stål og carbon black vil blive solgt til genanvendelse i nye produkter.
Ikonerne er lavet af Eucalyp fra www.flaticon.com

Kilder

(1) Udregnet på baggrund af gennemsnitsudslippet på 113,8 gram CO2 per kilometer fra nye biler produceret af de ti største bilproducenter i 2017.
(Kilde)

(2) Udregnet på baggrund af tal fra tænketanken Concitos formidlingsprojekt ‘Contant’, hvor en flyvetur til Rom for fire personer udleder 3,2 ton CO2, mens én t-shirt udleder 11 kg CO2.
(Kilde)

(3) Udregnet på baggrund af tal fra tænketanken Concitos rapport ‘Klimavenlig kost’, hvor et kilo oksekød udleder 19,4 kilo CO2.
(Kilde, side 5)