EU-landenes forbrug af carbon black

Der er stor efterspørgsel på carbon black i EU, og den forventes fortsat at stige markant i de kommende år.

I 2018 var efterspørgslen i EU på ca. 2 millioner ton. Næsten alt carbon black, der bruges i EU, er produceret af olie, og næsten halvdelen importeres ikke-EU-lande, især fra Rusland og Ukraine

En af forklaringerne på den store import til EU er blandt andet de skrappere miljø- og sikkerhedskrav, som betyder, at prisen på den europæisk producerede carbon black bliver højere end den, som mindre restriktive lande kan tilbyde.

1: Fordelingen mellem industries forbrug af carbon black i Vesteuropa.
2: Fordelingen mellem importen og egenproduktionen af carbon black i EU.

Genvunden carbon black (rCB): Et attraktivt og konkurrencedygtigt materiale

De største dækproducenter har defineret strategier og mål for bæredygtig produktion og genanvendelse af materialer i deres produkter. Her spiller genvinding af carbon black en vigtig rolle. Da carbon black udgør op til 30% af et nyt dæk, vil det have en stor betydning, hvis genvunden carbon black benyttes i større omfang.

Genvunden carbon black vil ikke nødvendigvis være et særligt attraktivt materiale, hvis det ikke er konkurrencedygtigt eller rentabelt. Pris har en stor betydning i fremstilling af nye produkter. Genvunden carbon black har den fordel, at produktionsomkostningen ikke er sensitiv overfor svingende oliepriser. Udtjente dæk er en ressource, der findes i overflod, og som derfor sikrer både en konkurrencedygtig pris og høj forsyningssikkerhed samt sikrer en bæredygtig produktion.

Modsat produktionen af ny carbon black vil EU’s skrappe miljø- og sikkerhedskrav heller ikke betyde, at genvindingen af carbon black vil blive mere omkostningstung end i mindre restriktive lande. Med den anvendte teknologi overholdes alle gældende regler, og derfor ikke være nogen miljørelaterede merudgifter ved at etablere et anlæg i et EU-land i forhold til øvrige lande.

Potentiale for en stærkere europæisk økonomi

Selskabets årlige produktion på 9.000 ton carbon black, vil svare til mindre end 1 % af den carbon black, der hvert år importeres af de europæiske virksomheder i EU.

Det skal sammenholdes med at den årlige produktion kræver udtjente dæk som svarer til 3% af de dæk, som afbrændes i EU. Det betyder at der ligger et stort uudnyttet potentiale til at udvide med flere anlæg i fremtiden.

Genanvendes den ene million ton udtjente dæk, der årligt afbrændes, vil importen af ny carbon black til EU reduceres med ca. en tredjedel. Genanvendes alle tre millioner ton udtjente dæk i EU, fjernes behovet for import til EU. Det vil dog kræve næsten 100 tilsvarende pyrolyseanlæg.

Der ligger et stort potentiale i at opføre pyrolyseanlæg i EU foruden reduktion af importen. Det vil skabe nye virksomheder og arbejdspladser, som ikke kun bidrager til den europæiske økonomi, men hjælper også de europæiske gummi- og dækproducenter med bæredygtig fremstilling og mindske deres CO2-aftryk. Dette blot ved en bedre udnyttelse af udtjente dæk.

Udviklingen i behovet for import af carbon black i takt med at der opføres pyrolyseanlæg.